Personal Branding

Personal Branding

Den som aktivt arbetar med sitt personliga varumärke lyser starkare – och får sin arbetsgivare att skina.

Med Personal Branding (personligt varumärke) hjälper du din omgivning att snabbt förstå varför du är rätt person för ett visst uppdrag eller en viss möjlighet.

Personal Branding passar dig som:


Hör av dig om du vill ha ännu mer minnesvärda medarbetare och ge företaget en starkare profil – eller om du själv vill lysa starkare!

 

Så här går det till:

För att skapa ett starkt och relevant personligt varumärke behöver vi först djupdyka i vad som kännetecknar dig från en rad olika perspektiv.

Tillsammans skapar vi också en tydlig bild av vad du vill uppnå, t.ex. vilken typ av uppdrag du vill ha eller hur/inom vad som du vill utvecklas: Helt enkelt vilka möjligheter du vill få (och ta).

Här kan också arbetsgivaren ge önskemål och förslag på vilka mål vi ska jobba med.

När det personliga varumärket är definierat är det dags att göra styrkorna mer framträdande – både för människorna runt omkring och dig själv. Genom beteenden och framtoning tar du dig närmare dina önskade möjligheter och uppnår de mål som vi har satt upp.

Att utveckla sitt personliga varumärke har inget slutdatum – men det gäller att komma igång och fortsätta över tid för att få resultat. Därför fokuserar vi på att göra arbetet så lustfyllt och enkelt som möjligt, så att det blir en självklar del av vardagen. Vi har också återkommande check-ins för att stämma av och för att hitta nya angreppssätt ifall det skulle behövas.

Få tips och nyheter!