Lys starkare!

När livet alltmer sker bakom en skärm är det viktigare än någonsin att kunna göra ett lika starkt intryck som vid ett fysiskt möte.

Den som aktivt arbetar med sitt personliga varumärke lyser starkare - och får sin arbetsgivare att skina.

Med Personal Branding (personligt varumärke) hjälper du din omgivning att snabbt förstå varför du är rätt person för ett visst uppdrag eller en viss möjlighet. Det ger:

En tydlig bild av vad du vill uppnå och vilka typer av uppdrag du vill vinna. Med verktyg som tar dig från tanke till handling kommer du närmare, steg för steg.

Klarhet över dina styrkor och förbättringsområden, som inte bara är baserade på din egen uppfattning utan även är verifierade och uppmärksammade av omgivningen.

Medarbetare som inte bara lyser starkt var för sig, utan som tillsammans ger arbetsgivaren en tydligare profil. Som omsätter företagets värderingar på riktigt varje dag och som har hittat sina egna sätt att göra det på.

Få tips och nyheter!

Om Intrinsic

Intrinsic AB drivs av mig, Erica, som tar fram det bästa i dig och synliggör det för omgivningen. Tillsammans finner vi dina unika egenskaper och kvalitéer. Vi förstärker och uttrycker dem så att andra ser ditt bästa och sanna jag  – oavsett vem, när eller hur du träffar någon. Som en bonus blir du samtidigt mer av just den du vill vara.


Jag jobbar både direkt med dig som vill lysa starkare och dig som vill skapa ännu mer minnesvärda medarbetare och ge företaget en starkare profil.

Ser verkligen fram emot att höra av dig:
hello@intrinsic.nu

Lev mer!
/ Erica

Kunder

Sagt om Intrinsic

“Rakt, tydlig och intensivt med många aha-upplevelser.
Vill du renodla ditt varumärke, så skall du låta Erica vägleda dej.”

“Lärde känna mig själv på ett nytt sätt, och samtidigt lärde jag mig
hur jag kan utrycka mig själv i olika situationer. Mycket bra kurs!”

“Väl investerad tid.
Personligen gav det hur mycket som helst.”